06-03-12

Britse Kerk schrijft brief over 'homohuwelijk'

CBCEW.jpgBRUSSEL (KerkNet/The Tablet/The Guardian) – In katholieke parochies in Engeland en Wales werd het voorbije weekend een brief voorgelezen waarin de katholieke bisschoppen zich uitspreken tegen het homohuwelijk. Volgens de krant ‘The Guardian’ is de brief gematigd en pastoraal van toon, maar het lijdt niet de minste twijfel dat zij de plannen van premier Cameron afwijzen. 


De kerkleiders schrijven dat het huwelijk een eeuwenoude natuurlijke instelling is, die niet gebonden is aan een cultuur of godsdienst en die al evenmin bij wet opnieuw kan worden gedefinieerd. De invulling kan al evenmin door de publieke opinie worden bepaald. “Dit verbond van een man en vrouw, met het oog op het opgroeien van kinderen, is het fundament van onze samenleving.” In de begeleidende brief werd priesters gevraagd om de gelovigen te stimuleren om een petitie tegen deze ‘herdefiniëring van het huwelijk’ te tekenen.

De Schotse aartsbisschop Keith O'Brien sprak zich zondag in ‘The Sunday Telegraph’ bijzonder scherp uit over de plannen van de regering. Hij bestempelde het voornemen als ‘grotesk’ en noemde dit een aanval tegen de mensenrechten. Volgens hem zijn de plannen strijdig met de universele verklaring van de mensenrechten en wordt hiermee zelfs “een nieuwe vorm van slavernij” geïntroduceerd. “Elk kind heeft recht op een vader en een moeder.”


Naar de tekst van de brief van de bisschoppen